Dienstverlening in woon- en zorgcentrum Vogelzang

Het woonzorgcentrum Vogelzang wil aan zijn bewoners een optimale dienst- en zorgverlening aanbieden, daarom werken de volgende diensten actief samen om hieraan tegemoet te komen.

Administratieve dienst

Op het secretariaat kunnen de bewoners terecht voor allerlei inlichtingen van administratieve, financiële en praktische aard. Uitgaande briefwisseling kan overgemaakt worden aan het secretariaat, waar eveneens postzegels en wenskaarten kunnen verkregen worden. De ingaande post wordt dagelijks op de kamer bezorgd. Bewoners van de Service Residentie beschikken over een persoonlijke brievenbus, waar ze hun post kunnen ontvangen.

Animatie en Ergotherapie

De dienst animatie organiseert het activiteitenaanbod van woonzorgcentrum Vogelzang. Een greep uit het zeer gevarieerde aanbod:

 • culturele activiteiten
 • kaart-, kwis- en bingonamiddagen
 • verjaardagsfeesten
 • uitstappen
 • winkelen
 • kooknamiddag en filmvoorstelling
 • optredens
 • “Blijf fit”, bewegingsoefeningen op maat van de bewoner

Daarnaast is er ook ruimte voor individuele begeleiding van de bewoners door o.a.

 • ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)
 • hulp bij maaltijden
 • ontspanningsbaden
 • aromatherapie
 • handmassage
 • oefeningen op de fijne motoriek

Om hun activiteiten vlot te laten verlopen doet de dienst animatie een beroep op vrijwilligers. De bibliotheek beschikt over een boekenaanbod met grootletterdruk. Woon- en zorgcentrum Vogelzang wenst een ruime keuze van activiteiten aan te bieden en aan eenieders interesse een stukje tegemoet te komen.

Het spreekt voor zich dat de vrije keuze van de bewoner geëerbiedigd wordt. Men wordt nooit verplicht om aan deze activiteiten deel te nemen. Bovendien hoeft een bewoner zijn bestaande hobby’s niet op te geven: knutselen, breien, lezen, kaarten, e.a. blijven mogelijk. Alle activiteiten staan vermeld in het huiskrantje “t’ Gazetje” dat tweemaandelijks verschijnt.

Kapper en pedicure

Wekelijks zijn de kapper en pedicure in het huis aanwezig. De bewoners kunnen via het secretariaat of de verpleging een afspraak maken.

Keukenploeg

De keukenploeg, georganiseerd vanuit Sodexo, zorgt dagelijks voor de maaltijden en biedt een gevarieerd en gezond aanbod aan, rekening houdend met het dieet van de bewoner.

De maaltijden worden bereid onder de vakkundige leiding van een gediplomeerd kok. De voeding is van een hoogstaande kwaliteit, voldoet aan de strengste hygiëne voorschriften (HAACCP wetgeving) en is goed afgewisseld.

De maaltijden worden gebruikt op de kamers. De bewoners van het gelijkvloers krijgen de kans om in een gemeenschappelijke ruimte te eten.

Op doktersvoorschrift wordt u een dieetmaaltijd (suiker of zout arm) verschaft. 's Morgens en 's avonds is er een broodmaaltijd voorzien waarbij de bewoner kan kiezen tussen 2 soorten beleg. 's Middags is er een warme maaltijd. Het voorgestelde menu wordt opgesteld door de kok, in samenspraak met de keukenhostess. Wekelijks wordt ook een alternatief menu aangeboden. Om onze bejaarden bij de samenstelling van hun maaltijden te helpen, komt de keukenhostess bij opname langs, zij duidt de keuze op de desbetreffende fiches aan.

Kinesitherapie

De kinesist zoekt samen met u naar de beste manier om uw zelfredzaamheid en mobiliteit zoveel mogelijk te verbeteren en te handhaven. Kinesitherapie kan enkel op doktersvoorschrift verstrekt worden, bij voorkeur in de kinezaal. Is dit omwille van omstandigheden niet mogelijk dan komt de kinesitherapeut op de kamer langs. Voor de RVT-bewoners is de kinesitherapie in de dagprijs inbegrepen, de bewoners van de Service Residentie en het ROB (rustoordbedden) dienen het remgeld te betalen.

Medische en verpleegkundige zorgen

 • Verpleegteams
  Een team van gekwalificeerd personeel staat in voor de dagelijkse verpleging. Hierbij spelen discretie en respect voor menselijke waarden een centrale rol.
  Drie verpleegteams, samengesteld uit een hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers staan ter beschikking om de bewoners met de beste zorgen te omringen. Wij bieden alle mogelijke hulp: bij het wassen, aankleden, zich verplaatsen, toiletbezoek, hulp bij de maaltijden,... Wij bieden u een verzekerde nachtdienst, waarvan minstens 1 verpleegkundige permanent aanwezig is.
 • Coördinerend en raadgevend arts
  Dr. Johan Vliers en Dr. Nathalie Lemlijn zijn de coördinerende en raadgevende artsen van het woon- en zorgcentrum Vogelzang. Zij staan de directie en de verpleegteams bij met raad en daad omtrent medische aangelegenheden.
 • Behandelende arts/Huisarts
  Daarnaast is elke bewoner vrij een behandelende arts naar zijn keuze aan te duiden als huisarts.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Graag zien wij de familie als ‘partner in de zorg’. Wanneer familie of vrienden dit wensen en kunnen, zien wij hen graag in overleg met de verantwoordelijken bijtreden in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij de maaltijden, het maken van een wandeling, een thuisbezoek...

Onderhoud / Technische dienst

Willen de bewoners kleine defecten laten herstellen, enkele schilderijen laten ophangen, een telefoontoestel in kamer laten plaatsen dan kunnen ze een beroep doen op de technische dienst. Daarnaast staat de technische dienst in voor het herstellen van defecten in het woon- en zorgcentrum, het verfraaien en inrichten van de gemeenschappelijke ruimten, de afvalverwerking,…

Het woonzorgcentrum doet een beroep op een onderhoudsfirma voor reiniging van de ramen.

Pastorale dienst

In 1963 werd Home Vogelzang opgericht door de Zusters van de Heilige Harten. Ook vandaag zetten zij zich ten volle in om de pastorale zorg binnen het woonzorgcentrum te garanderen. De leden van de pastorale ploeg staan steeds ter beschikking van onze bewoners en hun familie. Er is de mogelijkheid om dagelijks aan de eucharistie deel te nemen of de Heilige Communie op de kamer te ontvangen. Vanuit onze bezieldheid besteden wij aandacht aan de kerkelijke hoogdagen en gebeurtenissen die met de nodige zorg worden opgeluisterd.

Sociale dienst

De aanvraag tot opname gebeurt via de sociale dienst. De medewerkers proberen de kandidaat bewoner wegwijs te maken in het woonzorgcentrum. Zowel voor sociale, administratieve als persoonlijke problemen kunnen de bewoners terecht bij de sociale dienst. De sociale dienst heeft een belangrijke taak in de individuele begeleiding van de bewoners en hun familie.

Wasserij

Woonzorgcentrum Vogelzang staat in voor het wassen van het beddengoed dat ter beschikking wordt gesteld. Voor het wassen van het persoonlijk linnen kan de bewoner een beroep doen op een externe wasserij, die wekelijks het wasgoed komt afhalen of men doet een beroep op de familie. Het wassen van het persoonlijk linnen is niet in de dagprijs inbegrepen.

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

 • verpleegkundigen
 • zorgkundigen
 • logistieke medewerkers
 • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be