Aanvraag Opname

Het aanmelden gebeurt bij voorkeur door de bejaarde zelf of zijn/haar familieleden. Aanvragen kunnen ook lopen via de huisarts, thuisverzorgers of het ziekenhuis waar de senioren verblijven. Wanneer u contact opneemt met de sociale dienst, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarin getoetst wordt naar uw wensen en verwachtingen omtrent een opname in ons woon- en zorgcentrum. De sociaal assistente zal dan ons aanbod uitgebreid toelichten.

Wij zijn er ons van bewust dat wij een groot deel uitmaken van het dagelijks leven van de bewoners. Daarom vinden wij het belangrijk om ons aan de noden en wensen van de bewoners aan te passen. We proberen zoveel mogelijk te weten te komen over hun levensloop, interesses, gewoontes, om hen van in het begin op de juiste manier te benaderen.

Welke documenten heeft U zeker nodig bij opname

  • Identiteitskaart
  • Ziekenfondsboekje met klevers en SIS-kaart
  • Trouwboekje
  • Adressen en telefoonnummers van familieleden of vertrouwenspersonen
  • Naam, adres, telefoonnummer van de behandelende arts

Wanneer

Inschrijvingen kunnen elke weekdag gebeuren van 09u00 tot 16u00, uitgezonderd woensdagnamiddag, na afspraak bij de sociale dienst. Te bereiken via 016/27.97.13 en per e-mail sociale.dienst@homevogelzang.be

Wie is welkom - Voorwaarden

Een 65-plusser die omwille van fysische, emotionele en sociale redenen niet langer zelfstandig kan functioneren en waar de mogelijkheden van thuiszorg ontoereikend zijn, kan opgenomen worden in het rustoord. De sociale dienst onderzoekt de aanvragen en kijkt na of er geen tegenindicaties zijn die een opname onmogelijk maken (bv. zware psychische stoornissen, gewelddadig gedrag, specifieke medische problemen e.d.).

Niet alleen alleenstaande senioren kunnen bij ons terecht, maar ook koppels (of dichte verwanten). We beschikken immers over appartementen.

Zelf Kiezen

Uit een onderzoek is gebleken dat bejaarden die zelf hun nieuwe "woonst" hebben kunnen kiezen minder aanpassingsmoeilijkheden hebben. Het is dan ook van zeer groot belang, ook voor de familie, dat de bejaarden die nieuwe woonst vooraf zijn gaan verkennen en dat zij, in de mate van het mogelijke, zelf kunnen beslissen.

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • logistieke medewerkers
  • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be