Inspraak en Overleg

Inspraak kan via vier kanalen:

Bewonersraad / Familieraad

De bewoners van ons huis kunnen advies geven over de algemene gang van zaken. Elke bewoner mag deelnemen aan de bewonersraad. De aanwezige bewoners vormen een klankbord tussen enerzijds de medebewoners en anderzijds de directie en de beleidsorganen. Er is een bewonersraad voor de bewoners van Service Residentie Vogelzang, voor het Zorgcentrum is er een bewonersraad samen met een familieraad. Gezien de zorgbehoevendheid van de bewoners toeneemt, werd geopteerd om de familieleden of vertrouwenspersonen van de bewoners te betrekken bij deze vergaderingen. Van de vergaderingen, die 4 maal per jaar plaatsvinden, wordt een verslag opgemaakt dat in het huiskrantje gepubliceerd wordt.

Suggestie- en klachtenboek

Zowel Service Residentie Vogelzang als Zorgcentrum Vogelzang beschikt over een register voor suggesties, bemerkingen of klachten, ten behoeve van de bewoners, familieleden, bezoekers. Personen die een klacht formuleren worden op de hoogte gebracht van het gevolg dat hieraan gegeven wordt.

Signaalkaart

Twee maal per jaar zal de bewoner of zijn familie een signaalkaart ontvangen. Via deze signaalkaart kan de bewoner suggesties, bemerkingen, klachten of grieven anoniem uiten en aan de directie bezorgen (d.m.v. postbus in de gang aan de centrale lift). De signaalkaarten worden met de nodige discretie behandeld en elke bewoner zal een passend antwoord op zijn vraag ontvangen.

Uiteraard spreekt het voor zich dat bewoners, familieleden en bezoekers steeds rechtstreeks bij de dagelijks verantwoordelijken terecht kunnen.

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • logistieke medewerkers
  • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be