De vrienden van Home Vogelzang

De Vrienden van Home Vogelzang vormen een vereniging die aanleunt bij het Woon- en Zorgcentrum Home Vogelzang te Heverlee.

Deze vereniging stelt zich tot doel het Woonzorgcentrum te helpen in alle aspecten van zijn werking ten voordele van de zorgbehoevende bewoners van het Home.

Zij zet zich actief in om het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en de Vriendenkring verder uit te bouwen met dat éne doel voor ogen: het welzijn van al de bewoners van het Home.

Verder in deze website wordt een beeld geschetst hoe Home Vogelzang sinds zijn oprichting in 1963 is geëvolueerd van een “Rusthuis” naar een volwaardig “Woonzorgcentrum”, waar nu alle vormen van hedendaagse bejaardenzorg geboden worden. 

Zo is het in Home Vogelzang mogelijk “zorg op maat” te bieden aan de verschillende categorieën van zorgbehoevende bejaarden. Deze brede aanpak vraagt echter steeds nieuwe inspanningen, inzet en materiële middelen. Dit was de reden waarom enkelen, die begaan zijn met het leven en de werking van Home Vogelzang, besloten om deze vriendenkring op te richten.  De Vrienden van Home Vogelzang brengen alle vrienden en sympathisanten van Home Vogelzang samen die het Home willen helpen en steunen ten voordele van de zorgbehoevende bewoners van het Home.
Deze steun kan gebeuren door lid te worden van “De Vrienden van Home Vogelzang”.

U wordt lid door storting van een bijdrage van minimum 25 €, jaarlijks te hernieuwen.
Erelid van de Vriendenkring wordt u door een jaarlijkse bijdrage van minimum 75 €, eveneens jaarlijks te hernieuwen.  Deze bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer BE80 0015 6321 1277 van “De Vrienden Home Vogelzang”.

Wat krijgt u hiervoor in de plaats?

- de leden  worden geregeld via een Nieuwsbrief en een jaarlijkse ledenvergadering op de hoogte gehouden van de werking van het Home, van de initiatieven ten voordele van de bewoners en van de steun die hiervoor vanuit de Vriendenkring wordt geboden;

- leden van de Vriendenkring worden uitgenodigd op initiatieven van het Home, zoals concerten, tentoonstelling, de Open Dag, enz.…;

- leden van de Vriendenkring zijn ook altijd welkom op dinsdag-, vrijdag- en zondagnamiddag van 14u30 tot 17u00 in de cafetaria van het Home waar zij o.m. kunnen kennis maken met de bewoners, hun bezoekers en de verantwoordelijken van de Vriendenkring.

Onze gegevens : De Vrienden van Home Vogelzang
                         Tervuursesteenweg 290, 3001 Heverlee, Leuven
                         Tel.  016 / 27.97.11
                         E-mail : vrienden@homevogelzang.be
                         Rek.nr   BE 80 0015 6321 1277 van De Vrienden Home Vogelzang

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • logistieke medewerkers
  • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be