De vrijwilligerswerking in Home Vogelzang

Vrijwilliger zijn is blij zijn dat je mag meewerken aan een beetje samenleving.  Het is een kans om zelf te groeien en je krijgt er zoveel voor terug! 

Woonzorgcentrum Vogelzang werkt graag samen met vrijwilligers.  Zij bieden een meerwaarde aan de zorg en omkadering van de bejaarden.

Sinds vele jaren is een groep vrijwilligers aan de slag.  Zij tekenen present bij vele gelegenheden en voor vele taken.

Haast geen enkele activiteit die georganiseerd wordt, zoals gezamenlijke maaltijden, filmnamiddagen, voorleesuurtjes, verjaardagsfeestjes of andere vieringen, gaat door zonder de aanwezigheid en hulp van één of meerderen van hen.

Ook in de zorgomkadering zijn vrijwilligers welkom bij de maaltijdbegeleiding.

Regelmatig zijn er gezamenlijke uitstappen voorzien.  Steeds houden de vrijwilligers zich dan ook weer ter beschikking bij de verplaatsing van de bewoners en voor hulp bij de begeleiding ter plaatse.

Elke dinsdag-, vrijdag– en zondagnamiddag is de cafetaria geopend van 14u30 tot 17u00.

Via een beurtrol zorgen 20 vrijwilligers voor de bezetting van die dienst.  Dit niet alleen ten behoeve van de bewoners maar uiteraard ook voor de bezoekers, die hier van harte welkom zijn. Deze activiteitenvrijwilligers worden nog aangevuld door zij die op vaste dagen aanwezig zijn. Sommigen begeleiden vaste activiteiten door hun hulp bij het animatieaanbod.  Anderen worden opgebeld wanneer hun aanwezigheid welkom is.

Zeven pastorale vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners die dat wensen naar de kapel gebracht worden.  Elke vrijdag is er een vrijwilliger voor de technische dienst.  Anderen doen op bepaalde dagen de drankentoer.

Vier vrijwilligers bewijzen individuele diensten aan de bewoners.  Een gesprek op hun kamer kan soms wonderen doen.  Sommigen onder hen kijken telkens weer uit naar de komst van een luisterend vrijwilligersoor.

Voor wat, hoort wat en twee maal per jaar worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Zich belangeloos inzetten voor het welzijn van onze medemensen, in dit geval de bewoners van Home Vogelzang, dat is wat deze mensen drijft.  Het geeft een fijn gevoel anderen te leren kennen, met hen samen te werken en je samen in te zetten voor hetzelfde doel: mensen helpen en trachten hen een beetje vreugde te brengen! 

Voor wie zich geroepen voelt om mee te werken aan een beetje samenleving, deugd heeft aan menselijk contact en zich een paar uur per week kan vrijmaken, aarzel niet om

hiervoor de dienst Animatie te contacteren op 016/279708 of hen te mailen op animatie@homevogelzang.be.

Bent u nog niet overtuigd of heeft u gewoon graag nog wat meer inlichtingen over de vrijwilligerswerking in Home Vogelzang, kom er dan eens eventjes over praten. U bent van harte welkom!

 

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • logistieke medewerkers
  • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be