Doelstellingen

In artikel 3 van de statuten (gepubliceerd op 02/12/1999 onder nummer 15.792) wordt het volgende doel verwoord:

"De vereniging heeft tot doel de bejaardenzorg te bevorderen in een christelijke geest van de stichters van de vereniging. Zij kan hiertoe instellingen en diensten voor bejaarden oprichten en beheren, met inbegrip van alle activiteiten die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben."

De doelstelling hiervoor geformuleerd wordt in de dagelijkse werking als volgt vertaald:

 • Home Vogelzang is een rusthuis en rust- en verzorgingstehuis dat zich richt naar licht tot zwaar zorgbehoevende bejaarden.

 • Home Vogelzang is een voorziening, die haar zorgaanbod richt naar alle levensbeschouwingen.

 • Kwaliteit is een "werkwoord" dat vertaald wordt in een centraal bewonersgericht kader en dit alles met volledig respect, eerbied en waardering voor de eigenheid van elke bewoner.

 • In een doorgedreven professionalisering wordt binnen een multidisciplinaire cultuur de bewoner gedragen, waarbij de zorg naar maximaal behoud van zelfstandigheid, welzijn en welvoelen een gegeven is.

 • In de totaalzorg worden de familieleden en kennissen uitgenodigd om deel te nemen aan het leven en de zorgen van de bewoner en dit tot het einde van de levenscyclus.

 • De waardigheid om zinvol het levenseinde aan te geven en dit in een optimale menselijkheid en nabijheid.

De toekomstgerichte eigenheid wordt verder geformuleerd als volgt:

 • De instelling werkt verder aan een dynamische visie inzake ouderenzorg, ervan uitgaande dat de nieuwe voorzieningen uitgebouwd worden voor bewoners met het wooncomfort en de zorgondersteunende sfeer die zij zullen verwachten in de toekomst;

 • De ondersteuning van de thuiszorg zal steeds belangrijker worden (dagopvang, nachtopvang en kortverblijf) en anderzijds zal het rusthuis en het RVT steeds zwaardere zorgvragen moeten beantwoorden, gaande tot palliatieve zorg.

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

 • verpleegkundigen
 • zorgkundigen
 • logistieke medewerkers
 • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be