Historiek

Home Vogelzang is opgericht door de congregatie van de zusters van de Heilige Harten. De generale overste Zr. Zenaïde Lorier en haar kapittel te Parijs nemen het principieel besluit tot het vestigen van een "home" voor bejaarde dames te Heverlee. Deze beslissing wordt genomen op voordracht van de Provinciale Overste, Zr. Madeleine Camphyn.

In 1958 hadden de zusters van de Heilige Harten te Loonbeek een stuk grond aangekocht van 99 are groot langsheen de St. Jansbergsesteenweg in Heverlee.

In 1959 werd er een aanbod gedaan door de paters Lazaristen, via bemiddeling van de gemeente Heverlee, opdat de zusters hun perceel zouden ruilen met het perceel van de Lazaristen, 1 ha 75 groot. Het perceel was gelegen aan de Groeneweg te Heverlee. Men kwam tot een akkoord en plannen werden op stapel gezet.

In 1960 werd in alle intimiteit de eerste steen van het centrale blok gelegd en namen de werken een aanvang.

Op 8 mei 1963 nemen de zusters hun intrek in het nieuwe Home Vogelzang te Heverlee. Er woonden negen zusters en een pater, Berthold Mattijsen sscc, als rector. Op dat ogenblik kon men beschikken over de volgende gebouwen: het centrale blok, een aalmoezenierswoning (rector) en een ruime kapel.

Op 15 mei 1963 kwam de eerste bejaarde toe. In 1963 zijn er 16 bewoners opgenomen. In datzelfde jaar wordt met de tweede bouwfase gestart nl. de bouw van de vleugels links en rechts van het centrale blok. De plannen hiertoe waren opgesteld door de Leuvense architect, Victor Broos, tevens de ontwerper van de eerste bouwfase. Het centrale blok werd bestemd voor: klooster, noviciaat en postulaat en enkele appartementen voor bejaarden. De rechter- en linkervleugel werden respectievelijk ingericht als home voor bejaarden en peda voor meisjesstudenten van de K.U.L. Vanaf 1968 werd de laatst genoemde vleugel voorbehouden voor de studenten van de sociale hogeschool, die in de buurt werd opgericht.

In mei 1969 werd Home Vogelzang erkend als rustoord onder het nummer PE 7. In 1971 beschikt Home Vogelzang over 62 kamers voor bejaarden en 25 kamers voor studenten. De kamers voor studenten worden niet meer verhuurd en er wordt een erkenning aangevraagd voor 91 rustoordbedden, die in 1977 goedgekeurd wordt. Ondertussen wordt Home Vogelzang losgemaakt als werk uit de vzw zusters van de Heilige Harten en functioneert onder de benaming van vzw Home Vogelzang.

In 1984 wordt een erkenning aangevraagd voor 110 rustoordbedden, wat in 1990 goedgekeurd wordt.

Sinds de zomer van 2004 staan 20 serviceflats ter beschikking. Binnen de Service Residentie ligt de nadruk op zelfstandig wonen met bijzondere aandacht voor de privacy, het comfort en de zelfstandigheid van de bewoners.

In het voorjaar van 2007 werd de bouw van een centrum voor kortverblijf, een gespecialiseerde afdeling voor ouderen met psychische problemen en een afdeling voor ouderen met dementie gerealiseerd. Zo biedt het zorgcentrum Vogelzang een thuis aan 156 hulpbehoevende bejaarde bewoners, welke hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging ook mag zijn.

Recentelijk is er opnieuw een kleine uitbreiding uitgevoerd waardoor er nu maar liefst 168 zorgbedden ter beschikking staan.

Met het verwezenlijken van deze projecten kan zorgcentrum Vogelzang een “zorg op maat” bieden aan hulpbehoevende bejaarden. “Zorg op maat” vraagt een goede en aangepaste zorg, binnen een aangenaam kader en met de aangepaste accommodatie.

Iedere bewoner is verschillend en heeft eigen wensen en verlangens waarmee moet rekening gehouden worden. De werking dient zich hierop af te stemmen door te durven verbeteren en te blijven aanpassen aan de nieuwe noden en vragen omtrent “zorg”.

Contact

Home Vogelzang VZW
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee

Tel: 016/27.97.11
Fax: 016/27.97.55


Vacatures

Het Woon- en zorgcentrum is voor het aanleggen van een vervangingspoel en wervingsreserve op zoek naar:

  • verpleegkundigen
  • zorgkundigen
  • logistieke medewerkers
  • onderhoudspersoneel

Richt uw sollicitatie met CV  aan personeel
@homevogelzang.be