Welkom in de vriendenkring

De Vrienden van Home Vogelzang vormen een vereniging die aanleunt bij het woonzorgcentrum. Deze vereniging helpt het woonzorgcentrum in alle aspecten van zijn werking ten voordele van de zorgbehoevende bewoners. Zij zet zich actief in om het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en de Vriendenkring verder uit te bouwen met één doel voor ogen: het welzijn van al de bewoners van Home Vogelzang.

Home Vogelzang biedt “zorg op maat” aan de verschillende categorieën van zorgbehoevende bejaarden. Deze brede aanpak vraagt echter steeds nieuwe inspanningen, inzet en materiële middelen. Dit was de reden waarom werd besloten om deze vriendenkring op te richten. De Vrienden van Home Vogelzang brengen alle vrienden en sympathisanten samen die Vogelzang willen helpen en steunen ten voordele van de zorgbehoevende bewoners.

Lid worden van “De Vrienden van Home Vogelzang”

Je wordt lid door storting van een bijdrage van minimum 25 €, jaarlijks te hernieuwen. Erelid van de Vriendenkring word je door een jaarlijkse bijdrage van minimum 75 €, eveneens jaarlijks te hernieuwen.  Deze bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer BE80 0015 6321 1277 van “De Vrienden Home Vogelzang”.

Wat krijgt u hiervoor in de plaats?

  • leden worden geregeld via een nieuwsbrief en een jaarlijkse ledenvergadering op de hoogte gehouden van de werking van het Home, van de initiatieven ten voordele van de bewoners en van de steun die hiervoor vanuit de Vriendenkring wordt geboden
  • leden van de Vriendenkring worden uitgenodigd op initiatieven van het Home, zoals concerten, tentoonstelling, de Open Dag, enz.
  • leden van de Vriendenkring zijn ook altijd welkom op dinsdag-, vrijdag- en zondagnamiddag van 14u30 tot 17u00 in de cafetaria van het Home waar zij onder andere kunnen kennis maken met de bewoners, hun bezoekers en de verantwoordelijken van de Vriendenkring

Contacteer ons:

De Vrienden van Home Vogelzang
Tervuursesteenweg 290
3001 Heverlee
Tel.  016 / 27.97.11
E-mail : vrienden@homevogelzang.be
Rek.nr   BE 80 0015 6321 1277 van De Vrienden Home Vogelzang