Nieuwsbrief update bezoekregeling

Nieuwsbrief update 05/05/2021

 

Beste bewoner, beste familie, beste bezoeker,

 

Op zondag 2 mei werden de bewoners van team 1 (de Korenbloem en de Akker) getest op Covid-19.
We hebben beroep gedaan op jullie begrip in afwachting van de testresultaten. Ondertussen zijn deze gekend: de bewoners van team 1 testten allemaal negatief.

 

Dit wil zeggen dat het bezoek opnieuw mogelijk is voor bewoners van team 1 (de Korenbloem). Uiteraard verandert er niets voor team 2 en 3.

 

Omdat er nog een test moet gebeuren op dag 7 moeten we vragen aan de bewoners om op de afdeling te blijven. Dit wil zeggen dat de bewoners van de verschillende afdelingen geen gezamenlijke activiteiten hebben. Wel mogen ze naar buiten (om te wandelen) of op bezoek bij de familie…

 

Onze uitbreiding van het bezoek op 8 mei zal gewoon kunnen doorgaan.
We vernemen dat de nieuwe regeling niet voor iedereen even duidelijk is. We trachten het te verduidelijken:
De huidige regeling loopt gewoon verder. Vanaf 8 mei komt er 1 bezoeker bij.

 

Dit betekent : 1 vaste bezoeker (wijzigt niet, ook niet na 14 dagen) en 2 wisselende contacten.
De 2 wisselende contacten kunnen wijzigen per 14 dagen. Ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom (mits uiteraard ook het dragen van een chirurgisch mondmasker). Indien er 2 bezoekers op hetzelfde adres wonen mogen ze samen aanwezig zijn op de kamer.

 

De flankerende maatregelen blijven ongewijzigd : registratieplicht, dragen van chirurgisch mondmasker (dat mag afgezet worden bij eten en/of drinken met de bewoner), in de mate van het mogelijke de kamer ventileren tijdens uw aanwezigheid, bezoekuren respecteren.

 

Alleen voor de bewoners van de Akker (gesloten afdeling 1ste verdiep) geldt nog een beperking. Omdat deze mensen een hoog risico contact hebben gehad met de besmette bewoner is er maar 1 vaste bezoeker mogelijk per week.

 

Samen met jullie hopen we dat iedereen vlug gevaccineerd is zodat we met ons allen terug naar een normale samenleving kunnen.

Nieuwsbrief update 03/05/2021

 

Beste bewoner, beste familie, beste bezoeker,

 

Desondanks onze strenge maatregelen en onze hoge vaccinatiegraad werd er op zondag 2 mei een nieuwe besmetting vastgesteld op de afdeling de Akker.   Na overleg met onze CRA’s werd er beslist al onze bewoners en personeel  opnieuw te testen.  We hopen hier spoedig resultaat van te hebben.

 

In afwachting hiervan dienen de bewoners van team 1 op hun kamer te blijven.  Helaas heeft dit ook tot gevolg dat we tijdelijk geen bezoek kunnen toelaten op deze afdelingen.

 

Om de veiligheid naar onze bewoners te kunnen garanderen werden alle familieleden van de bewoners die wonen op de akker en de korenbloem, telefonisch op de hoogte gebracht om deze hoogdringende maatregelen na te leven.

 

Bij de besmetting(en) die zich momenteel voordoen gaat ons vaccin iedereen beschermen tegen ernstige ziekte.  Onze bewoners zullen waarschijnlijk enkel milde symptomen vertonen.

We moeten echter onze verantwoordelijkheid naar anderen toe  dragen en (tot de testresultaten gekend zijn) bezoek  vermijden op deze afdelingen.

 

Uiterlijk woensdag 5 mei 2021, zullen we de test resultaten bekendmaken via onze nieuwsbrief.

 

We betreuren deze situatie en hopen snel dat de bezoekregeling naar het “normale” kan terugkeren.
Hierbij willen we van harte alle familieleden en bewoners bedanken voor alle begrip en medewerking.

 

Nieuwsbrief update 30/04/2021

 

Beste bewoner, beste familie, beste bezoeker,

 

Sinds de vaccinaties zijn er geen besmettingen meer geweest bij onze bewoners.

 

Wij blijven verder inzetten op een maximale vaccinatie voor nieuwe bewoners en personeel. Enkel op deze manier kunnen we blijven voldoen aan de vereiste vaccinatiegraad om versoepelingen te mogen doorvoeren ons opgelegd door het agentschap zorg en gezondheid.

 

Toch moeten we rekening houden met nieuwe varianten van Covid-19 die opduiken in het Leuvense. Daarom vragen we iedereen zich aan de afspraken te houden.
Niet alleen voor ons en onze bewoners, maar onder de bezoekers zijn er nog velen die niet gevaccineerd zijn. Ook naar hen toe moeten we onze verantwoordelijkheid dragen.

 

Op vrijdagnamiddag konden onze bewoners al genieten van goed gezelschap en een fris pintje of een warme koffie tijdens het café. Vanaf 8 mei hebben we groen licht om ook de bezoekers welkom te heten. Om alles vlot en veilig te laten verlopen zal het café toegankelijk zijn op verschillende dagen.
De maximale capaciteit van onze cafetaria is beperkt tot 15 personen.

 

Om iedereen de kans te geven iets te komen drinken hebben we ervoor gekozen het café te openen
• op dinsdag voor bewoners en bezoekers van de Korenbloem en de Akker,
• op woensdag voor bewoners en bezoekers van de Zonnebloem en de Klaproos
• en op vrijdag voor bewoners en bezoekers van Bloemenweelde, de Lelie en Damiano.

 

  • Ook mogen we volgende aanpassing voor de bezoekregeling aankondigen vanaf 8 mei:
  • Onze huidige regeling van 2 bezoekers per 14 dagen blijft van kracht. Vanaf 8 mei mag er een extra bezoeker worden aangeduid. Dit wil zeggen 1 vaste bezoeker (die niet wisselt) en 2 wisselende bezoekers om de 14 dagen.
  • Indien 2 van deze contacten op hetzelfde adres wonen mogen ze samen op de kamer aanwezig zijn.
  • De bestaande bezoekuren blijven aangehouden.
  • Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is dit van 13u tot 16u, op donderdag van 13u tot 18u30 en op zaterdag, zondag en feestdagen van 14u tot 17u. Alle bezoeken eindigen op het einduur van de bezoekuren.

 

We vragen iedereen de basisafspraken te blijven respecteren tijdens het bezoek. Dit wil zeggen registreren bij het binnenkomen, een mondmasker dragen, handen ontsmetten, de kamer ventileren tijdens het bezoek.

 

Op de kamer mag er samen iets gedronken worden. Hiervoor dient natuurlijk het mondmasker te worden afgezet, toch vragen we om dit maximaal te dragen tijdens het bezoek.

 

Een bewoner mag ook bij een bezoeker thuis gaan. Dit bezoek moet georganiseerd worden volgens de regels ons opgelegd door de overheid. Ook moeten de basisrichtlijnen worden gerespecteerd.
Indien een bewoner het WZC verlaat vragen we om de verpleging hiervan op de hoogte te stellen.

 

We zijn ons ervan bewust dat sommigen onder jullie hoopten op grotere versoepelingen. In onze beslissingen trachten we rekening te houden met zowel de gezondheid als het mentale welzijn van onze bewoners. We hopen spoedig ook aan jullie verwachtingen te kunnen voldoen.

 

Dr. Persoons en Dr. Lemlijn, CRA-artsen Home Vogelzang
Alle medewerkers van het woon-en zorgcentrum

Team 1 (gelijkvloers en 1e verdieping): 016/27 97 27
Team 2: (2e verdieping en tijdelijke woningen): 016/27 97 31
Team 3: (3e verdieping): 016/27 97 35
sociale dienst: Anja: 016/27.97.13
Elke : 016/27.97.20
Annelies De Norre, gedelegeerd bestuurder : 016/27.99.63

info@homevogelzang.be
www.homevogelzang.be