Aanvraag: kortverblijf of woonzorgcentrum

Het aanmelden gebeurt bij voorkeur door de persoon zelf of zijn/haar familieleden. Aanvragen kunnen ook lopen via de huisarts, thuisverzorgers of het ziekenhuis waar de senioren verblijven. Wanneer je contact opneemt met de sociale dienst, word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Hierin bespreken we jouw wensen en verwachtingen omtrent een opname in ons woonzorgcentrum. De sociaal assistente zal dan ons aanbod uitgebreid toelichten.

Uit een onderzoek is gebleken dat bejaarden die zelf hun nieuwe “woonst” kunnen kiezen minder aanpassingsmoeilijkheden hebben. Het is dan ook van zeer groot belang, ook voor de familie, dat de senioren die nieuwe woonst vooraf verkennen en dat zij, in de mate van het mogelijke, zelf kunnen beslissen.

Wij zijn er ons van bewust dat wij een groot deel uitmaken van het dagelijks leven van de bewoners. Daarom vinden wij het belangrijk om ons aan de noden en wensen van de bewoners aan te passen. We proberen zoveel mogelijk te weten te komen over hun levensloop, interesses, gewoontes, om hen van in het begin op de juiste manier te benaderen.

Onze werkwijze:

Maak hier een afspraak met de sociale dienst of bel naar 016/27.97.13.

Inschrijvingen zijn elke weekdag mogelijk van 09u00 tot 17u00.

Welke documenten zeker nodig bij opname:

  • Identiteitskaart
  • Ziekenfondsboekje met klevers
  • Trouwboekje
  • Adressen en telefoonnummers van familieleden of vertrouwenspersonen
  • Naam, adres, telefoonnummer van de behandelende arts

Voorwaarden: wie is welkom?

Een 65-plusser die omwille van fysische, emotionele of sociale redenen niet langer zelfstandig kan functioneren en waar de mogelijkheden van thuiszorg ontoereikend zijn. De sociale dienst onderzoekt de aanvragen en kijkt na of er geen tegenindicaties zijn die een opname onmogelijk maken (bv. zware psychische stoornissen, gewelddadig gedrag, specifieke medische problemen e.d.). We beschikken ook over appartementen zodat koppels of dichtverwanten samen kunnen blijven.