Gebruikersraad / Familieraad

 

De bewoners van ons huis kunnen advies geven over de algemene gang van zaken. Elke bewoner mag deelnemen aan de gebruikersraad. De aanwezige bewoners vormen een klankbord tussen enerzijds de medebewoners en anderzijds de directie en de beleidsorganen. Er is een gebruikersraad voor de bewoners van Service Residentie Vogelzang en er is een aparte gebruikersraad voor het zorgcentrum in samenspraak met een familieraad. Gezien de zorgbehoevendheid van de bewoners toeneemt, werd geopteerd om de familieleden of vertrouwenspersonen van de bewoners te betrekken bij deze vergaderingen. Van de vergaderingen, die 4 maal per jaar plaatsvinden, wordt een verslag opgemaakt dat in het huiskrantje verschijnt.

 

 

Signaalkaart: suggesties of klachten

 

Zowel de Service Residentie als het Zorgcentrum beschikken over een register voor suggesties, bemerkingen of klachten, ten behoeve van de bewoners, familieleden of bezoekers. Dankzij de Signaalkaart dat de bewoner of de familie twee maal per jaar ontvangt, kunnen er klachten of suggesties doorgegeven worden. Deze worden in alle discretie afgehandeld en de personen worden op de hoogte gebracht van de verdere behandeling.
Bewoners, familieleden en bezoekers kunnen steeds rechtstreeks bij de dagelijks verantwoordelijken terecht.