Home Vogelzang is opgericht door de congregatie van de zusters van de Heilige Harten.
De generale overste Zr. Zenaïde Lorier en haar kapittel te Parijs nemen het besluit tot het vestigen van een “home” voor bejaarde dames te Heverlee.

Timeline

1958

1958: De zusters van de Heilige Harten te Loonbeek kochten een stuk grond (99 are) aan langs de St. Jansbergsesteenweg in Heverlee.

1959

1959: Aanbod van de paters Lazaristen om het stuk grond te ruilen met de 1 ha 75 grond van de paters, gelegen aan de Groeneweg te Heverlee

1960

1960: Na akkoord werd de eerste steen gelegd en namen de werken aanvang.

1963

8 mei 1963: 9 zusters en een pater nemen hun intrek in de nieuwe Home Vogelzang in Heverlee. Dit gebouw bestond toen uit de centrale blok, een aalmoezenierswoning en een ruime kapel.

1963

15 mei 1963: De eerste inwoner van de home. In dat jaar zouden er 16 bewoners opgenomen worden. Hierdoor wordt de tweede bouwfase gestart met de aanbouw van de vleugels links en rechts van de centrale blok.

De centrale blok wordt dan gedoopt als klooster, noviciaat, postulaat en enkele appartementen. De werden ingericht als home voor bejaarden en peda voor meisjesstudenten van de K.U.L. Uiteindelijk werd de linkervleugel voorbehouden voor de studenten van de sociale hogeschool, die in de buurt werd opgericht.

1968

Vanaf 1968: vleugel voorbehouden voor de studenten van de sociale hogeschool, die in de buurt werd opgericht.

1969

1969: Home Vogelzang werd erkend als rustoord.

1971

1971: Het home geschikt over 62 kamers voor bejaarden en 25 kamers voor studenten. De studentenkamers werden niet meer verhuurd en er werd een aanvraag gedaan voor 91 rustoordbedden, die in 1977 goedgekeurd werd.

1984

1984: erkenning aangevraagd voor 110 rustoordbedden, wat in 1990 goedgekeurd wordt.

2004

2004: 20 serviceflats ter beschikking. Binnen de Service Residentie ligt de nadruk op zelfstandig wonen met bijzondere aandacht voor de privacy, het comfort en de zelfstandigheid van de bewoners.

2007

2007: Start van de bouw van een centrum voor kortverblijf, een gespecialiseerde afdeling voor ouderen met psychische problemen en een afdeling voor ouderen met dementie gerealiseerd. Zo biedt het zorgcentrum Vogelzang een thuis aan 156 hulpbehoevende bejaarde bewoners, welke hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging ook mag zijn.

2015

2015: Uitbreiding uitgevoerd waardoor er nu 168 zorgbedden ter beschikking staan.

Met het verwezenlijken van deze projecten kan zorgcentrum Vogelzang “zorg op maat” bieden aan hulpbehoevende bejaarden, binnen een aangenaam kader en met de aangepaste accommodatie.

Iedere bewoner is verschillend en heeft eigen wensen en verlangens waarmee moet rekening gehouden worden.
De werking dient zich hierop af te stemmen door te durven verbeteren en te blijven aanpassen aan de nieuwe noden en vragen omtrent “zorg”.