In artikel 3 van de statuten (gepubliceerd op 02/12/1999 onder nummer 15.792) wordt voor rusthuizen en woonzorgcentra het volgende doel verwoord:

“De vereniging heeft tot doel de bejaardenzorg te bevorderen in een christelijke geest van de stichters van de vereniging. Zij kan hiertoe instellingen en diensten voor bejaarden oprichten en beheren, met inbegrip van alle activiteiten die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.”

We streven dagelijks deze doelstelling na, op verschillende vlakken:

  • Home Vogelzang is een woonzorgcentrum en rust- en verzorgingstehuis dat zich richt naar licht tot zwaar zorgbehoevende bejaarden.
  • Home Vogelzang is een voorziening, die haar zorgaanbod richt naar alle levensbeschouwingen.
  • Kwaliteit is een “werkwoord” dat vertaald wordt in een centraal bewonersgericht kader en dit alles met volledig respect, eerbied en waardering voor de eigenheid van elke bewoner.
  • In een doorgedreven professionalisering wordt binnen een multidisciplinaire cultuur de bewoner gedragen, waarbij de zorg naar maximaal behoud van zelfstandigheid, welzijn en welvoelen een gegeven is.
  • In de totaalzorg worden de familieleden en kennissen uitgenodigd om deel te nemen aan het leven en de zorgen van de bewoner en dit tot het einde van de levenscyclus.
  • De waardigheid om zinvol het levenseinde aan te geven en dit in een optimale menselijkheid en nabijheid.

Op toekomstgericht vlak:

  • Wij werken continu aan een dynamische visie inzake ouderenzorg. Nieuwe voorzieningen worden uitgebouwd voor bewoners met het wooncomfort en de zorg-ondersteunende sfeer die zij verwachten in de toekomst.
  • De ondersteuning van de thuiszorg zal steeds belangrijker worden (dagopvang, nachtopvang en kortverblijf) en anderzijds zal het woonzorgcentrum en het RVT steeds zwaardere zorgvragen moeten beantwoorden, gaande tot palliatieve zorg.

Met deze doelstellingen in het achterhoofd trachten wij dagelijks het geluk, welzijn en comfort van de bewoners waar te maken. Ongeacht de zorgbehoevendheid, het geloof of kwaliteiten van de bewoners. Home Vogelzang biedt een nieuwe thuis.