Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december

De virale pandemie blijft ons dwingen tot het vastleggen van richtlijnen om onze bewoners in veilige omstandigheden te laten wonen in het woon-en zorgcentrum.

 

Op enkelen na hebben alle aanwezige bewoners een boostervaccin gekregen. Onze medewerkers ontvingen ook deze week hun derde prik. U hebt echter ondertussen allen vernomen dat de omikron variant van het virus mogelijks de opgebouwde bescherming van het vaccin omzeilt.

 

AUB BLIJVENDE AANDACHT voor algemene voorzorgsmaatregelen : afstand, handhygiëne, mondmasker, ventilatie voor alle betrokken partijen.

 

De normale bezoekregeling binnen het woon- en zorgcentrum blijft van kracht voor zover de bezoeker

 

– beschikt over een Covid Safe Ticket, een CST is geldig in de volgende gevallen:

 

• Volledige vaccinatie (geldig vanaf de 14de dag en na de 2de dosis of vanaf de 1ste dosis indien het vaccin in één dosis is toegediend)
• Herstelcertificaat (geldig tussen 10 en 180 dagen na de datum van de eerste positieve PCR-test)
• Certificaat van negatieve PCR-test ( 2 dagen geldig)
• Negatieve snelle antigeentest, uitgevoerd door een gezondheidswerker (24 uur geldig)

 

– een mondmasker ( die mond en neus bedekken) draagt binnen de gebouwen, vanaf 6 jaar

 

Alle bezoekers vanaf de leeftijd van 6 jaar dragen bij het betreden van en de verplaatsing in de voorziening maar ook tijdens de bezoekmomenten (tijdens de contacten met de bewoner, ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden nageleefd en ongeacht of de voorziening van bezoekers een Covid Safe Ticket vraagt) een chirurgisch mondneusmasker.

 

Tijdens de zorgcontacten en tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker. Ook in andere situaties waarin de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd, is het sterk aanbevolen om een chirurgisch mondneusmasker te dragen.

 

– Een maximum van 2 bezoekers (inclusief kinderen) per bewoner en/of per kamer
– Bezoekers met symptomen (smaak- of reukverlies, ademhalingsmoeilijkheden of koorts) of met een huisgenoot met een bevestigde besmetting zijn niet toegelaten
– Bezoekers die terugkomen van een reis uit het buitenland volgen de richtlijnen van Sciensano.

 

Cafetaria

Bezoek op de afdeling kan, maar de voorkeur gaat uit naar de veilige omstandigheden in de cafetaria. De cafetaria is iedere dag toegankelijk tot 20.00u.

 

De cafetaria wordt in de eerste plaats gezien als een ontmoetingsruimte, een plek waar bewoners elkaar en hun bezoekers (familie, vrienden en mantelzorgers) kunnen ontmoeten.

 

Bewoners en hun bezoekers kunnen gebruik maken van de cafetaria, zowel binnen als buiten. De toegang is echter énkel voorzien voor bewoners, en voor bewoners met hun bezoekers, tijdens hun bezoek bij deze bewoners. Het brede publiek heeft géén toegang. Het nuttigen van (al dan niet verkochte) dranken en snacks is mogelijk.

 

Indien er een activiteit doorgaat in de cafetaria, dienen de bezoekers van die ene bewoner op veilige afstand van de andere deelnemende bewoners plaats te nemen.

 

Er gelden ook steeds volgende voorzorgsmaatregelen:

• bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en de bezoekers steeds een chirurgisch mondneusmasker;
• alcoholgel is voorzien aan de in- en uitgangen;
• het vermijden van hoog-risicocontacten tussen (groepen van) bezoekers blijft een aandachtspunt;
• in de cafetaria zijn er enkel zitplaatsen aan tafel en de tafelgezelschappen worden beperkt tot maximum zes personen per tafel, zoals vastgelegd in de interfederale richtlijnen voor de horeca. De totale capaciteit van de cafetaria is beperkt tot 32 aanwezigen.
Het ‘café’ waarbij bediening wordt voorzien door vrijwilligers is geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00u tot 17.00u.

 

 

Tijdens deze momenten dienen we de regels te respecteren die van toepassing zijn in de horeca:

• Het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST) is verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar, dit kan worden gecontroleerd bij het binnenkomen van de cafetaria
• Het dragen van een mondmasker is verplicht, u hoeft het niet te dragen als u neerzit
• Er zijn maximaal 6 mensen toegelaten aan één tafel
• Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen
• Hoest of nies in je elle boog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel
• Kom niet naar de cafetaria indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont

 

Dank u om de beschermende maatregelen te blijven respecteren.

 

Directie en medewerkers Home Vogelzang

 

Nieuwsbrief – update bezoekregeling – 26/10 – De Lelie

 

Uit testing van dinsdag 25/10/2021 blijkt dat de 5 niet-besmette bewoners binnen de gesloten afdeling ‘De Lelie’ een 2de maal negatief testen op het Covid-19 virus.

Bezoek wordt dus vanaf 26/10/2021 ook toegelaten op deze gesloten afdeling, maar…

We moeten voor de bewoners van die afdeling nog rekening houden met een periode van verhoogde waakzaamheid tot woensdag 3 november. Bezoek is dus toegelaten op de afdeling, maar je kan de bewoner – tot 3 november – niet meenemen voor een cafetariabezoek. Deze 19 bewoners mogen, van 27/10 tem 3/11, nog niet deelnemen aan afdelingsoverschrijdende activiteiten.

Op dinsdag 2/11 worden de 5 niet besmette bewoners nogmaals getest. Indien ook uit deze testing blijkt dat de bewoners niet besmet zijn; kan de bezoek- en vrijheidsregeling volledig uitgerold worden zoals deze van toepassing is in het hele woon-en zorgcentrum.

 

Nieuwsbrief – update bezoekregeling 15-10-2021

 

Dankzij de bevredigende resultaten van de 2de Covid-19 testing van alle medewerkers, de niet- besmette bewoners van team 3 ( afdelingen De Klaproos en De Zonnebloem) én de 6 bewoners van de gesloten afdeling De Lelie, kunnen we de ingestelde bezoekregeling aanhouden en zelfs uitbreiden.

 

Dit betekent dat:

Alle bewoners van team 1 ( afdelingen op gelijkvloers en 1ste verdiep) bezoek mogen ontvangen.

 

Team 2 : open afdeling De Bloemenweelde én de bewoners van de tijdelijke wooneenheden mogen bezoek ontvangen.

Voor alle bewoners binnen de gesloten afdeling (De Lelie) blijft echter de afdelingsisolatie nog van toepassing. Omdat er nog een bewoner positief testte op 13/10/2021 zal deze isolatie aangehouden blijven tot en met 27/10/2021.
De bewoners ( binnen de afdeling De Lelie) die nog negatief testten op 13/10 zullen in de loop van volgende week nogmaals getest worden.

 

Team 3: Er zijn geen bijkomende Covid-19 besmettingen gedetecteerd. Hierdoor kunnen we ook bezoek toelaten voor de bewoners van De Klaproos en De Zonnebloem, met uitzondering van die bewoners die in kamerisolatie verblijven.

 

Uiteraard dienen – alvast tot het volgende WE (WE van 23/10 en 24/10) de principes van verhoogde waakzaamheid te worden toegepast:

De bewoners kunnen nog geen contact hebben met bewoners van een ander team; daarom zal de cafetaria nog gesloten blijven, alvast tot zaterdag 23/10. Ook de kapel blijft nog even ontoegankelijk voor bewoners en/of bezoekers.

 

U draagt, als bezoeker, ook een mondmasker tijdens het bezoek op de kamer van uw familielid. De bewoner is niet verplicht om een mondmasker te dragen binnen de kamer, maar wel bij het verlaten van de kamer! In de mate van het mogelijke wordt de kamer regelmatig verlucht.

 

Alle niet-besmette bewoners kunnen het 3de vaccin toegediend krijgen op woensdag 20/10/2021.

 

Ik dank iedereen die heeft meegeholpen om deze uitbraak binnen aanvaardbare perken te houden. We zijn verheugd te kunnen vaststellen dat de vaccinatie wel een meerwaarde betekent, gezien veel besmette bewoners geen of milde ziektesymptomen vertonen. Jammer genoeg was deze uitbraak voor enkele van onze bewoners toch nét die druppel teveel.. we betuigen dan ook ons medeleven aan de families wiens familielid is overleden gedurende de voorbije 14 dagen.

 

In de hoop om vanaf 27/10 voor al onze bewoners het ‘normale’ leven binnen het woon-en zorgcentrum te kunnen ontplooien, wensen we u allen een fijn WE.

 

Nieuwsbrief – update bezoekregeling 11-10-2021

Uit de Covid-19 testresultaten van vrijdag 8 oktober 2021 is gebleken dat nog 3 bewoners binnen team 3 ( De Klaproos en/of De Zonnebloem) positief testen op de nieuwe variant van Covid-19. Betrokken bewoners verblijven in kamerisolatie tot vrijdag 22 oktober. Alle overige bewoners blijken, ook bij deze 2de testing, negatief voor Covid-19.

 

Op basis van deze vaststellingen kunnen we de bezoekregeling, zoals voorheen, opnieuw volledig uitrollen voor de bewoners van team 1 en team 2 (kamers 200 tot 227) én de tijdelijke woonunits. Uiteraard beschikt u als bewoner over een covid-safe attest en blijft u alle flankerende maatregelen respecteren.

 

We betreuren dat we, ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, geen bezoek kunnen toelaten aan de bewoners binnen team 3 (De Klaproos en/of de Zonnebloem) en de gesloten afdeling De Lelie binnen team 2.

 

Dinsdag 12 oktober worden opnieuw alle medewerkers getest.

 

We informeren u morgen over het ter beschikking stellen van 3de vaccin voor die bewoners die momenteel niet besmet zijn.

 

Nieuwsbrief – update bezoekregeling 05-10-2021

 

Het voorbije WE (2/10-3/10) werden we onverwachts getroffen door een uitbraak van het Covid-19 virus. Alle bewoners zijn getest. De medewerkers worden vandaag, dinsdag 5 oktober getest.

 

Binnen team 3 ( De Klaproos en De Zonnebloem) testen 4 bewoners positief. Deze mensen verblijven in actieve isolatie op hun kamer.

 

De nieuwe variant heeft vooral bewoners binnen de gesloten afdeling ‘De Lelie’ ( 12 van de 19 bewoners) besmet. De getroffen bewoners zijn gevaccineerd, waardoor de symptomen van de besmetting veel milder zijn. We passen voor deze afdeling de principes van ‘afdelingsisolatie’ toe. De bewoners van deze afdelingen hebben het immers moeilijker om de mondmaskerplicht, de noodzakelijke 1,5 meter afstand in bepaalde omstandigheden en/of de kamerisolatie te begrijpen en te respecteren. Deze maatregel geldt van 3 oktober tot en met 17 oktober.

 

Bij alle andere bewoners was de CPR test negatief. We kunnen dus de ingestelde kamerisolatie opheffen. Ze kunnen zich vrij binnen hun afdeling bewegen, ze kunnen echter niet op bezoek gaan bij een bewoner van een andere afdeling. Ze mogen vanuit hun afdeling wel naar buiten voor een wandeling (maar niet in gezelschap van een medebewoner van een andere afdeling!). Ze dragen uiteraard wel een mondmasker bij het zich verplaatsen naar de uitgang.

 

We dienen erg waakzaam te zijn omwille van het erg besmettelijk karakter van deze variant en moeten rekening houden met een incubatieperiode van 10 dagen. Daarom zullen alle niet-besmette bewoners opnieuw getest worden op vrijdag 8 oktober.

 

Tot de testresultaten bekend zijn, kunnen we geen bezoek toelaten binnen het woon-en zorgcentrum.

 

Tijdens deze periode kan er terug gebruik gemaakt worden van de fietsenstalling om boodschappen en/of kledij te komen brengen of halen. Indien u de was van uw familie graag komt halen gelieve een moment af te spreken met de afdeling. Deze wordt dan op het afgesproken tijdstip voor u in de fietsenstalling geplaatst.

 

Bij negatieve testing kan de bezoekregeling voor de niet- besmette bewoners vanaf het WE (9/10 en 10/10) doorgaan zoals voorheen en kunnen bewoners zich opnieuw volledig vrij binnen en buiten het woon-en zorgcentrum bewegen.
We houden u graag verder op de hoogte. U kan voor vragen en/of bemerkingen steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van het team waar uw familielid verblijft; of bij Mw. Elke Wolfs (016/279720) en/of Annelies De Norre 016/279963

 

Nieuwsbrief update 28/09/2021

 

Vanaf 27 september is ook binnen de woon-en zorgcentra de periode van BLIJVENDE WAAKZAAMHEID gestart.

 

Op enkelen na, zijn zowel al onze bewoners als onze medewerkers gevaccineerd. Bewoners kunnen vrij bewegen in het woon-en zorgcentrum en kunnen samen deelnemen aan activiteiten.

 

Er zijn geen beperkingen meer in de bezoekregeling (tenzij omwille van een uitbraak).

 

Voor bezoekers boven de 12 jaar wordt een Covid Safe Attest gevraagd.

 

Bezoekers met symptomen (smaak- of reukverlies, ademhalingsmoeilijkheden of koorts), met een huisgenoot met een bevestigde besmetting of die terugkeren uit een rode zone in het buitenland zijn niet toegelaten.

 

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen blijft essentieel.

 

Toegang tot de voorziening

bewoners, medewerkers en bezoekers dragen een chirurgisch mondmasker bij het betreden en verplaatsen binnen het woon-en zorgcentrum. Geen registratieplicht

 

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer:
1. Het respecteren van de hygiëneregels:

a. een goede handhygiëne
b. een goede hoest- en nieshygiëne, en een goede persoonlijke hygiëne;
c. een goede omgevingshygiëne

 

2. Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen; ventileren en verluchten van bewonerskamers en leefruimtes. Bezoek op de kamer is toegelaten, maar blijft beperkt tot 2 personen per bezoekmoment (aantal mensen per m² is beperkt). De cafetaria is een beschikbare ruimte indien er meerdere bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn

 

3. Aandacht hebben voor kwetsbare personen;

 

4. Afstand houden (min. 1,5 meter);

a. Bewoners en bezoekers houden steeds 1,5m afstand van mekaar en van hulpverleners, tenzij de vereiste begeleiding dit niet toelaat. Dit geldt niet voor de partner en de kinderen

b. Indien tijdens de zorgmomenten deze afstand niet kan worden gerespecteerd, draagt ook de bewoner een masker tijdens de verzorging.

 

5. Nauwe contacten beperken;

 

6. de regels inzake bijeenkomsten respecteren:

 

a. Mondmaskerplicht indien afstand van 1,5 m niet kan worden gerespecteerd

b. Aantal aanwezigen zijn beperkt in functie van beschikbare m², respecteer het aantal dat genoteerd is op de fiche

c. Wanneer je neerzit kan het mondmasker af voor een beperkte tijdsduur (richtlijn = 15 min tijdens het eten). Draag steeds een mondmasker wanneer je je verplaatst.

 

Extra prik voor onze bewoners

 

De doelgroep voor de extra prik omvat enkel de bewoners in het woon- en zorgcentrum die eerder volledig gevaccineerd werden. De bewoners van de assistentiewoningen worden voorlopig niet meegenomen. De vaccins zijn, ten vroegste, vanaf 5 oktober ter beschikking.

 

Nieuwbouw

 

De toelichting en rondleiding i.v.m. onze nieuwbouw diende te worden uitgesteld, maar is niet afgelast. We hopen u talrijk te mogen verwelkomen op donderdag 28 oktober of donderdag 4 november in de cafetaria. Indien u wil deelnemen mag u dit laten weten op volgend e-mail adres: elke@homevogelzang.be

 

Team 1 (gelijkvloers en 1e verdieping): 016/27 97 27
Team 2: (2e verdieping en tijdelijke woningen): 016/27 97 31
Team 3: (3e verdieping): 016/27 97 35
Sociale dienst, Anja Swings: 016/27 97 13
Kwaliteitscoördinator, Elke Wolfs 016/27 97 20
Gedelegeerd bestuurder, Annelies De Norre : 016/27 99 63

info@homevogelzang.be
www.homevogelzang.be