Wij willen aan onze bewoners een optimale dienst- en zorgverlening aanbieden, daarom werken verschillende diensten actief samen om dit waar te maken:

Administratieve dienst

Op het secretariaat kunnen de bewoners terecht voor allerlei inlichtingen van administratieve, financiële en praktische aard. Er kunnen brieven en postkaarten verstuurd worden via het secretariaat, waar ook postzegels en wenskaarten beschikbaar zijn. De ingaande post wordt dagelijks op de kamer bezorgd. Bewoners van de Service Residentie beschikken over een persoonlijke brievenbus, waar ze hun post kunnen ontvangen.

Animatie en Ergotherapie

De dienst animatie organiseert het activiteitenaanbod van woonzorgcentrum Vogelzang, zoals:

 • culturele activiteiten
 • kaart-, quiz- en bingo namiddagen
 • verjaardagsfeesten
 • uitstappen
 • winkelen
 • kooknamiddag en filmvoorstelling
 • optredens
 • “Blijf fit”, bewegingsoefeningen op maat van de bewoner

Daarnaast is er ook ruimte voor individuele begeleiding van de bewoners door o.a.:

 • ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)
 • hulp bij maaltijden
 • ontspanningsbaden
 • aromatherapie
 • handmassage
 • oefeningen op de fijne motoriek

Om hun activiteiten vlot te laten verlopen doet de dienst animatie een beroep op vrijwilligers. Wenst een een bewoner te lezen, dan biedt onze bibliotheek overeen boekenaanbod met grootletter druk.

Al de activiteiten zijn vrijblijvend. Deze staan steeds vermeld in het huiskrantje “‘t Gazetje”, dat tweemaandelijks verschijnt. Bovendien kan een bewoner zijn bestaande hobby’s zoals knutselen, breien, kaarten, enz gewoon behouden.

Kapper en pedicure

Wekelijks zijn de kapper en pedicure aanwezig. De bewoners kunnen via het secretariaat of de verpleging een afspraak maken.

Keukenploeg

De keukenploeg, georganiseerd vanuit Sodexo, zorgt dagelijks voor de maaltijden en biedt een gevarieerd en gezond aanbod aan, rekening houdend met het dieet van de bewoner.

De maaltijden worden bereid onder de vakkundige leiding van een gediplomeerd kok. De voeding is van een hoogstaande kwaliteit, voldoet aan de strengste hygiëne voorschriften (HAACCP wetgeving) en is goed afgewisseld. De maaltijden worden geconsumeerd op de kamers.

Op doktersvoorschrift wordt een dieetmaaltijd (suiker of zout arm) verschaft. ‘s Morgens en ‘s avonds is er een broodmaaltijd voorzien waarbij de bewoner kan kiezen tussen 2 soorten beleg. ‘s Middags is er een warme maaltijd. Het voorgestelde menu wordt opgesteld door de kok, in samenspraak met de keukenhostess. Wekelijks wordt ook een alternatief menu aangeboden. Om onze bejaarden bij de samenstelling van hun maaltijden te helpen, komt de keukenhostess bij opname langs, zij duidt de keuze op de desbetreffende fiches aan.

Kinesitherapie

De kinesist zoekt samen met de bewoner naar de beste manier om de zelfstandigheid en mobiliteit zoveel mogelijk te verbeteren en te handhaven. Kinesitherapie kan enkel op doktersvoorschrift verstrekt worden, bij voorkeur in de kinezaal. Is dit omwille van omstandigheden niet mogelijk dan komt de kinesitherapeut op de kamer langs. Voor de RVT-bewoners is de kinesitherapie in de dagprijs inbegrepen, de bewoners van de Service Residentie en het ROB (rustoordbedden) dienen extra te betalen.

Medische en verpleegkundige zorgen

 • Verpleegteams

Een team van gekwalificeerd personeel staat in voor de dagelijkse verpleging. Hierbij spelen discretie en respect voor menselijke waarden een centrale rol. Drie verpleegteams, samengesteld uit een hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers staan ter beschikking om de bewoners met de beste zorgen te omringen. Wij bieden alle mogelijke hulp: bij het wassen, aankleden, zich verplaatsen, toiletbezoek, hulp bij de maaltijden,… Wij bieden een verzekerde nachtdienst, waarvan minstens 1 verpleegkundige permanent aanwezig is.

 • Coördinerend en raadgevend arts

Dr. Jo Lisaerde is de coördinerende en raadgevende arts van het woonzorgcentrum Vogelzang. Hij staat de directie en de verpleegteams bij met raad en daad omtrent medische aangelegenheden.

 • Behandelende arts/Huisarts

Daarnaast is elke bewoner vrij een behandelende arts naar zijn keuze aan te duiden als huisarts.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven. We zien de familie als ‘partner in de zorg’. Wanneer familie of vrienden dit wensen en kunnen, zien wij hen graag in overleg met de verantwoordelijken bijtreden in de zorg. Zoals bijvoorbeeld: hulp bij de maaltijden, het maken van een wandeling, een thuisbezoek…

Onderhoud / Technische dienst

Willen de bewoners kleine defecten laten herstellen, enkele schilderijen laten ophangen, een telefoontoestel in kamer laten plaatsen dan kunnen ze een beroep doen op de technische dienst. Daarnaast staat de technische dienst in voor het herstellen van defecten in het woon- en zorgcentrum, het verfraaien en inrichten van de gemeenschappelijke ruimten, de afvalverwerking, … Het woonzorgcentrum doet een beroep op een onderhoudsfirma voor reiniging van de ramen.

Pastorale dienst

In 1963 werd Home Vogelzang opgericht door de Zusters van de Heilige Harten. Ook vandaag zetten zij zich ten volle in om de pastorale zorg binnen het woonzorgcentrum te garanderen. De leden van de pastorale ploeg staan steeds ter beschikking van onze bewoners en hun familie. Er is de mogelijkheid om dagelijks aan de eucharistie deel te nemen of de Heilige Communie op de kamer te ontvangen. Vanuit onze bezieldheid besteden wij aandacht aan de kerkelijke hoogdagen en gebeurtenissen die met de nodige zorg worden opgeluisterd.

Sociale dienst

De aanvraag tot opname gebeurt via de sociale dienst. De medewerkers proberen de kandidaat bewoner wegwijs te maken in het woonzorgcentrum. Zowel voor sociale, administratieve als persoonlijke problemen kunnen de bewoners terecht bij de sociale dienst. Deze heeft een belangrijke taak in de individuele begeleiding van de bewoners en hun familie.

Wasserij

Woonzorgcentrum Vogelzang staat in voor het wassen van het beddengoed dat ter beschikking wordt gesteld. Voor het wassen van het persoonlijk linnen kan de bewoner een beroep doen op een externe wasserij, die wekelijks het wasgoed komt afhalen of men doet een beroep op de familie. Het wassen van het persoonlijk linnen is niet in de dagprijs inbegrepen.