Wat is de missie en visie van Home Vogelzang?

Als Woon- en Zorgcentrum voor bejaarden stelt de v.z.w. Home Vogelzang zich als algemene opdracht de bewoners een optimale zorg te verlenen.
Deze zorgverlening is gebaseerd op een diepe bekommernis voor al hun noden, zowel lichamelijk, geestelijk, spiritueel, emotioneel als sociaal.
Deze algemene opdracht wordt, in samenwerking met de Congregatie van de Zusters van de Heilige Harten vervuld met deskundige en gemotiveerde medewerkers met verantwoordelijkheidszin, in een hecht samenwerkingsverband en met een kritische bevraging van de kwaliteitsnormen.
Hierbij wordt de betrokkenheid van de familie van bewoners en de inzet van vrijwilligers zeer gewaardeerd.

Het Woon- en Zorgcentrum Vogelzang biedt ten dien einde een aangenaam en comfortabel verblijf, tegelijk met respect voor ieders privaat leven en met volle aandacht voor psychische en gevoelsmatige opvang.
Hierbij worden waarden zoveel mogelijk erkend en wordt maximaal rekening gehouden met ieders wensen.

Het opnamebeleid is gericht op zowel licht als zwaarder zorgbehoevende ouderen vanuit de regio of elders.

In het belang van en uit respect voor de bewoner, wordt de zelfzorg maximaal gestimuleerd.

Home Vogelzang zorgt voor een goede sfeer en een klimaat waar mensen zich thuis voelen, in wederzijds respect tussen bewoners en personeel.

Vanuit christelijke inspiratie en met respect voor ieders overtuiging, staan alle personeelsleden de bewoners en hun familie liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen.  Het aanbod vanuit de pastorale werking betekent voor christelijke bewoners een belangrijke meerwaarde.

Met waardering voor het unieke van ieder mens, bieden wij aldus onze bewoners totale begeleiding om te leven. Op het einde van het leven wordt er een aangepaste palliatieve zorgomkadering aangeboden.