Vrijwilliger in een woonzorgcentrum

 

Zoekertje vrijwilliger

 

Sinds vele jaren werkt Home Vogelzang graag samen met vrijwilligers. Ze bieden een meerwaarde aan de zorg en omkadering van de bejaarden.  Vrijwilligers leven mee bij vele gelegenheden en voor vele taken. Haast geen enkele activiteit, zoals gezamenlijke maaltijden, filmnamiddagen, voorlees uurtjes, verjaardagsfeestjes of andere vieringen, gaat door zonder hun hulp. Er zijn bijvoorbeeld regelmatig uitstappen voorzien. Onze vrijwilligers houden zich dan ook ter beschikking bij de verplaatsing van de bewoners en voor hulp bij de begeleiding ter plaatse.

 

Elke dinsdag-, woensdag- vrijdag– en zondagnamiddag is de cafetaria geopend van 14u30 tot 17u00. Via een beurtrol zorgen onze vrijwilligers voor de bezetting van die dienst. Dit niet alleen ten behoeve van de bewoners maar uiteraard ook voor de bezoekers, die hier van harte welkom zijn. Deze activiteitenvrijwilligers worden nog aangevuld door zij die op vaste dagen aanwezig zijn. Sommigen begeleiden vaste activiteiten door hun hulp bij het animatie aanbod. Anderen worden opgebeld wanneer hun aanwezigheid welkom is.

 

Onze pastorale vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners die dat wensen naar de kapel gebracht worden en doen vaak individuele gesprekken met onze bewoners.  Ze komen graag met een luisterend oor naar de kamer voor een babbel, wat voor bewoners soms wonderen kan doen.

 

Als dank voor hun inzet worden vrijwilligers twee maal per jaar uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Zich belangeloos inzetten voor het welzijn van onze medemensen, in dit geval de bewoners van Home Vogelzang, dat is wat deze mensen drijft. Het geeft een fijn gevoel anderen te leren kennen, met hen samen te werken en je samen in te zetten voor hetzelfde doel: mensen helpen en vreugde brengen!

 

 

Vrijwilliger worden? Contacteer ons:

 

Voor wie zich geroepen voelt om mee te werken aan een beetje samenleving, deugd heeft aan menselijk contact en zich een paar uur per week kan vrijmaken, aarzel niet om ons hiervoor te contacteren op 016/27 97 51 of te mailen naar vrijwilliger@homevogelzang.be.

 

Hebt u specifiek interesse om pastorale vrijwilliger te worden?  Contacteer Robin op nummer 016/36 75 40 of mail naar pastoraal@homevogelzang.be

 

Graag nog verdere inlichtingen gehad? Dan ben je zeker welkom ter plaatse.